KOLABORASI ILMU

Kolaborasi Online Dibangunkan Pada 15 Feb 2008 Untuk Mendokumentasikan Pelbagai Maklumat

Contoh Kertas Cadangan Kajian Tindakan

Posted by ilmu on 11 Mac 2008

CONTOH KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN 

01.       Nama dan alamat penuh organisasi                                

SMK BONGAWAN 

02.       Nama atau AJK Penyelidik (Ahli Kumpulan)           

PUAN NOR AZURA BINTI MOHD. ZAKI

03.       Tajuk Kajian

KEBERKESANAN PENGGUNAAN “AURA MAP” UNTUK MEMBANTU PELAJAR TINGKATAN 6 RENDAH MEMAHAMI DAN MENGINGATI ISTILAH-ISTILAH DALAM MATA PELAJARAN EKONOMI DAN PERNIAGAAN. 

04.       Refleksi Masalah/Refleksi P & P yang lalu

i)        Kajian ini dikhususkan kepada para pelajar Tingkatan 6 Rendah Sastera

ii)      Subjek Kajian adalah pelajar-pelajar 6R Sastera yang berasal dari kelas Aliran Sains Tulin semasa mereka berada di Tingkatan 4 dan 5

iii)    Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran, didapati para pelajar ini mengalami kesukaran untuk memahami beberapa istilah khas yang digunakan dalam mata pelajaran ekonomi dan perniagaan seperti consumer, keluk, isirumah, perkapita, dsbnya

iv)    Istilah-istilah ini perlu difahami oleh pelajar secepat mungkin  di awal tahun supaya mereka boleh mengikuti proses P&P seterusnya tanpa banyak masalah.

05.       Fokus Kajian/Isu keperihatinan yang dikaji

i)        Mengenalpasti keberkesanan penggunaan “AURA MAP” untuk memahami istilah-istilah ekonomi dan perniagaan

ii)      Mengenalpasti tahap motivasi dan minat para pelajar terhadap kaedah “AURA MAP” yang digunakan  

06.       Objektif Kajian (Am & Khusus)

i)        Objektif Am¨     

Meningkatkan keberkesanan penggunaan “AURA MAP” dalam proses pengajaran dan pembelajaran Ekonomi dan Perniagaan¨     

Meningkatkan tahap motivasi & minat murid dengan menggunakan kaedah “AURA MAP”¨     

Memudahkan proses mengingati dan meningkatkan kefahaman murid terhadap istilah-istilah khusus yang digunakan dalam mata pelajaran Ekonomi dan Perniagaan.  

ii)      Objektif Khusus¨     

Menilai keberkesanan penggunaan kaedah “AURA MAP”¨     

Menilai motivasi dan minat murid terhadap penggunaan kaedah “AURA MAP”¨        

07.       Kumpulan SasaranSeramai 25 orang pelajar Tingkatan 6R Sastera SMK. Bongawan. Pelajar-pelajar ini terdiri daripada bekas pelajar Aliran Sains di Tingkatan 4 dan 5 yang menukarkan aliran mereka di Tingkatan 6 Rendah.

08.         Alat / Instrumen Kajian

1. Soalan Ujian Pra

2. Soalan Ujian Pos

3. Skala Likert  Untuk IMMS : 1,2,3,4 – (1 sangat tidak setuju …… 4 sangat  setuju)

4. Temubual dan pemerhatian  
09. Anggaran Perbelanjaan

BIL JENIS ALATAN/BAHAN JUMLAH KOS
1. Kertas A4 20 rim x RM 5.00 RM 100.00
2. Marker pen 10 set x RM 6.00 RM   60.00
3. Disket 10 kepeing x RM 4.00 RM   40.00
4. Dakwat printer 2x RM 95.00 RM 190.00
5. Buku nota guru 5 x RM 4.00 RM   20.00
     
  JUMLAH RM 580.00

 10. Jadual perlaksanaan kajian.     

BIL AKTIVITI TARIKH PELAKSANAAN

….1/1

3 Responses to “Contoh Kertas Cadangan Kajian Tindakan”

  1.   butterfly valves Says:

    Your blog is very well written, I am moved, I learn from you, I Huichang Lai’s

  2.   Juicy Couture Handbags Says:

    Your web page is highly inspiring. Its content material is in addition extremely good and I much like it pretty a great deal. I wish to create a buddy with you. And expect you to my site.

  3.   mbt shoes Says:

    Your write-up is in reality scary!How I desire they could have some actions to solve this. mbt shoes may be you will like, thank you!

Leave a ReplyXHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>