KOLABORASI ILMU

Kolaborasi Online Dibangunkan Pada 15 Feb 2008 Untuk Mendokumentasikan Pelbagai Maklumat

Meningkatkan kemahiran Menulis Ayat Menggunakan Perkataan Yang Diberi Berdasarkan Gambar dalam penulisan Bahasa Inggeris, Kertas 2, Bahagian C, Tahun 6 dengan menggunakan “Kaedah “Keretapi Ayat””.

Posted by ilmu on 12 Jun 2008

Kertas Cadangan Kajian Tindakan.

 

  1. Nama Dan Alamat Penuh Organisasi.

 

Sekolah Kebangsaan Tungou,

Peti surat 93,

89308 Ranau.

 

  1. Nama / AJK Penyelidik (Ahli Kumpulan)

 

Encik Edburga @ Jerome Agong

Puan Jamurah Galitang

Puan Sobina bt. Boisi @ Augustinos

 

 

  1. Tajuk Kajian

 

Meningkatkan kemahiran Menulis Ayat Menggunakan Perkataan Yang Diberi Berdasarkan Gambar dalam penulisan Bahasa Inggeris, Kertas 2, Bahagian C, Tahun 6 dengan menggunakan “Kaedah “Keretapi Ayat””.

 

  1. Refleksi Masalah / Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Lalu.

 

Berdasarkan keputusan markah Bahasa Inggeris dalam Peperiksaan Semester 1, guru telah mendapati bahawa 10 orang murid dalam kelas Tahun 6 telah mendapat markah yang terlalu rendah dalam penulisan Bahasa Inggeris, Kertas 2, terutama sekali dalam bahagian C.

 

Punca yang menyebabkan masalah ini ialah, murid tidak dapat menulis ayat menggunakan perkataan yang diberi  berdasarkan gambar dengan betul dalam bahagian C.

 

Sekiranya murid, dapat menguasai kemahiran membina ayat dengan menggunakan perkataan yang diberi berdasarkan gambar, mereka boleh menulis dan menceritakan peristiwa yang berlaku dalam gambar seterusnya mendapat markah yang tinggi dalam bahagian C. 

 

 

  1. Fokus Kajian/ Isu Keperihalan Yang Dikaji

 

Melibatkan 10 orang dari 14 orang murid Tahun 6 yang tidak dapat menulis ayat menggunakan perkataan yang diberi berdasarkan gambar dengan betul.

 

     6.  Objektif Kajian  (Am dan Khusus )

           

6.1      Objektif Am

 

i.                    Mengenalpasti masalah murid  tidak dapat menulis ayat menggunakan perkataan yang diberi berdasarkan gambar.

 

ii.                  Membina kemahiran murid menulis ayat menggunakan perkataan yang diberi berdasarkan gambar.

 

            6.2  Objektif Khusus

 

                   i.     Murid yang terlibat menggunakan tatabahasa yang betul 

                          dalam binaan ayat .

 

                   ii.    Murid sasaran dapat menulis lima ayat yang lengkap 

                          menggunakan perkataan yang diberi berdasarkan gambar.

 

        7.  Kumpulan Sasaran

 

             Melibatkan 10 orang murid Tahun 6, SK Tungou, Ranau. 

 

 

8. Tindakan Yang Dicadangkan

 

     i)   Mengadakan ujian diagnostik kepada murid sasaran untuk  

          mengenalpasti masalah asas murid.

 

    ii)   Memberi bimbingan kemahiran asas menulis ayat menggunakan     

          kaedah “Keretapi Ayat”.

 

    iii)  Memberi latih tubi menulis ayat dalam Bahagian C, Kertas 2 kepada murid-

          murid yang disasarkan.

 

     iv)  Membuat ujian pos kepada murid-murid terlibat untuk melihat  

           keberkesanan penggunaan kaedah “Keretapi Ayat”.

 

      v)  Membuat analisis data hasil ujian pos.

 

      vi)  Membuat laporan kajian berkaitan kekuatan dan kekurangan aktiviti   

            pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah “Keretapi Ayat”. 

 

 

9.   Bahan Dan Anggaran Kos

 

 

 

Bil.

 

Jenis Alatan / Bahan

 

Kos (RM)

1.

Kertas A4

5 rim X RM13.50

 

       67.00

2.

Kos Percetakan

Dakwat Printer

 

     100.00

3.

Alat tulis

4 X 5 batang

 

       10.00

4.

Kad Manila

20 keping X 60 sen

 

       12.00

5.

Double tape

2 gulung X  RM2.50

 

         5.00

6.

 

Notebook

 

7.

 

LCD

 

8.

 

CD kosong

 

9.

 

Kamus

 

 

 

JUMLAH

    

       194.00

 

 

 10.   Jadual Pelaksanaan Kajian /  Carta Gantt.

 

 

Bil.

 

 

Aktiviti

 

Tarikh

1

 

Mesyuarat Jawatankuasa Kajian Tindakan

26/05/08

2

 

Pembentukan Kertas Cadangan

26/05/08

3

 

Mesyuarat Perancangan Kajian

26/05/08

4

 

Mesyuarat Penyediaan Soalan Ujian Pra

10/06/08

5

 

Pelaksanaan Ujian Pra

18/06/08

6

 

Pemprosesan Data Ujian Data

20/06/08

7

Mesyuarat Perancangan Untuk Temu Bual Dan Pemerhatian

 

24/06/08

8

 

Melaksanakan Pemerhatian

30/06/08

9

 

Menjalankan Sesi Temu Bual Dengan Murid

01/07/08

10

 

Pemprosesan Data Temu Bual dan Merumus Data

03/07/08

11

 

Mesyuarat Teknik Rawatan

07/07/08

12

 

Pelaksanaan Teknik Rawatan

14/07/08

13

 

Perancangan Dan Pelaksanaan Ujian Pos

16/07/08

14

 

Pemprosesan Data Ujian Pos

28/07/08

15

 

Penilaian Kendiri/Renungan/Refleksi

31/07/08

16

 

Penulisan Laporan Kajian

01/08/08

17

 

Pemurnian Laporan

04/08/08

18

 

Membentang Laporan Kajian

05/08/08

19

 

Menghantar Laporan Kajian Ke BTPN Sabah

20/08/08

 

 

 

                                                                                  Lampiran 1: Borang Kaji Selidik

 

Arahan : Sila baca pernyataan-pernyataan di bawah inji dan bulatkan nombor yang paling sesuai bagi menandakan tahap persetujuan anda mengikut skala nilaian yang disediakan.

 

Skala:

 

       1                   = Tidak Setuju

 

       2                   =  Kurang Setuju

 

       3                   =  Setuju

 

       4                   =  Sangat Setuju

 

 

BIL

 

ITEM

NILAIAN

1

Saya suka belajar mata pelajaran Bahasa Inggeris menggunakan ”Keretapi Ayat”.

 

1

2

3

4

2

Saya dapat memahami pelajaran yang diajar oleh guru Bahasa Inggeris pada hari ini menggunakan ”Keretapi Ayat”.

1

2

3

4

3

Saya membuat kerja rumah yang disuruh oleh guru Bahasa Inggeris.

1

2

3

4

4

Saya dapat menggunakan tatabahasa yang betul dalam ayat.

1

2

3

4

5

Saya boleh membina ayat tunggal.

 

1

2

3

4

6

 

Saya berasa senang untuk menulis ayat berdasarkan gambar setelah mengikuti proses pembelajaran ”Keretapi Ayat”.

1

2

3

4

7

 

Ibu bapa selalu membimbing saya menulis di rumah.

1

2

3

4

8

Saya suka membaca buku Bahasa Inggeris.

 

1

2

3

4

9

Saya dapat memahami cerita berdasarkan gambar.

 

1

2

3

4

10

Saya dapat bercerita dalam Bahasa Inggeris menggunakan gambar.

1

2

3

4

 

One Response to “Meningkatkan kemahiran Menulis Ayat Menggunakan Perkataan Yang Diberi Berdasarkan Gambar dalam penulisan Bahasa Inggeris, Kertas 2, Bahagian C, Tahun 6 dengan menggunakan “Kaedah “Keretapi Ayat””.”

  1.   butterfly valves Says:

    Your blog is very well written, I am moved, I learn from you, I Huichang Lai’s

Leave a ReplyXHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>