KOLABORASI ILMU

Kolaborasi Online Dibangunkan Pada 15 Feb 2008 Untuk Mendokumentasikan Pelbagai Maklumat

Archive for the 'Pengajaran dan Pembelajaran' Category

Membangunkan Multimedia Pengajaran Dengan Lecture Maker

Posted by ilmu on 6th Februari 2013

Hari ini pelbagai perisian  khusus untuk membina multimedia pengajaran. Contohnya Macromedia Authoware, Hot Potato, Ms Powerpoint dan banyak lagi. Tetapi Lecture Maker adalah di antara perisian paling mudah dan sangat user friendly. Perisian Lecture Maker adalah produk dari China dan dibangunkan oleh Daulsoft. Perisian percubaan atau pakej penuh boleh dimuat turut atau dibeli melalui Softpedia, CNET Download, Downloadplex, Laman web Lecture Maker, atau di Top4download. Pengalaman saya, Lecture Maker mempunyai ciri-ciri yang lebih mudah daripada kebanyakan perisian yang lain. Lecture Maker membenarkan proses import data audio, video, image, teks dan animasi secara langsung melalui penggunaan built in camera dan internal notebook microphone .  Rasanya lebih mudah melakukan synchronization di antara teks dan voice over di sini.  Selain itu, Lecture Maker juga membolehkan pembangun media pengajaran membina soalan-soalan kuiz secara interaktif.

Selamat mencuba.

Posted in Pembelajaran Akses Kendiri, Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran, Perkongsian pintar, Teknologi Maklumat | No Comments »

TEKNOLOGI WEB 2.0 MENYOKONG PEMBELAJARAN UBIQUITOUS KE ARAH MEMANTAPKAN LAGI PEMBELAJARAN KENDIRI

Posted by ilmu on 22nd Januari 2013

Pembelajaran boleh berlaku di mana jua kita berada dan pada bila-bila masa sahaja. Ia juga disebut sebagai Pembelajaran Ubiquitous. Dengan adanya kemudahan internet yang tidak terhad, maka kita lebih mudah mengakses pelbagai maklumat dan bahan pengajaran serta pembelajaran sama ada secara formal atau tidak formal dengan tujuan untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan yang sedia ada. Orang selalu sebut sebagai maklumat di hujung jari.

Walaupun kaedah pembelajaran ubiquitous tidak mengambil peranan guru secara keseluruhannya, namun tidak dapat dinafikan bahawa pelajar masa kini mempunyai peluang yang lebih luas untuk menimba ilmu pengetahuan melalui pembelajaran kendiri. Maka tidak hairanlah jika ramai pelajar yang telah menguasai satu-satu topik pembelajaran sebelum ia diajar oleh guru.

Pembelajaran ubiquitous ini dipengaruhi oleh perkembangan pesat ICT global dan ini telah memberi pengaruh yang besar kepada kehidupan kita. Apa yang lebih membanggakan lagi ialah ia turut memberi impak yang meluas dalam sistem pendidikan di Malaysia melalui proses Pembestarian Sekolah di dalam usaha meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Sehubungan dengan itu, penggunaan teknologi terkini seperti aplikasi Web 2.0 yang semakin meluas membolehkan pelajar mencari maklumat dan informasi dengan lebih mudah dan berkesan.

Aplikasi web 2.0 bukanlah merupakan perkara baru dalam dunia internet. Jika sebelum ini masyarakat hanya menggunakan web untuk mencari maklumat semata-mata, tetapi dengan kewujudan web 2.0 , komunikasi dapat dijalankan secara dua hala selain menjadikan komunikasi begitu berkesan, pantas dan mudah. Masyarakat bukan sahaja dapat melayari web malah dapat mempamerkan, memperluaskan dan berkongsi kreativiti mereka dengan sesiapa sahaja tanpa batasan masa, ruang dan lokasi.

Aplikasi Web 2.0 merupakan persekitaran yang sempurna bagi para pendidik. Penggunaan Web 2.0 ini membantu mengubah landskap abad ke-21 dalam bidang pendidikan. Ia membentuk pendekatan pelajar untuk belajar, pendekatan pengajar untuk mengajar dan bagaimana pendidik berinteraksi dengan pelajar.

(Hargadon, 2009). Menurut Khalili dan Shashoani (1994) dan Moore dan Kearsley (1996) penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran mampu meningkatkan hasil pembelajaran. Selain itu, Bower (1998) pula menekankan lagi bahawa pengajaran berasaskan teknologi adalah lebih alternatif dan perlu terus ditingkatkan. Penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan menyediakan kaedah dengan memberi penekanan kepada penciptaan dan penerokaan ilmu secara aktif serta menjadikan pelajar lebih berfikiran kreatif dan inovatif. Tentu saja, ini adalah berita baik untuk pendekatan pendidikan atas talian kerana menyediakan medium untuk menjadikan sistem pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan mudah.

Teknologi Web 2.0 seperti blogspot, wordpress dan edublogs telah memberikan peluang yang lebih besar dan mudah kepada guru-guru untuk membangunkan laman web sekolah yang lebih interaktif dan dinamik. Oleh itu, adalah diharapkan agar sekolah-sekolah yang belum mempunyai laman web supaya dapat membinanya secepat mungkin.

Posted in Bicara Ilmu, ICT Sekolah, Pendidikan, Pendidikan Anak-Anak, Pengajaran dan Pembelajaran, Perkongsian pintar, Teknologi Maklumat | No Comments »

Final Exam Telah Bermula..

Posted by ilmu on 28th November 2012

Tringgggg…. triiinngggg…….. Episod terakhir telah bermula untuk menguji Analitic, creative & contextual intelligence. Bukan sahaja ia menjadi penentu kepada class of the reality for destination tetapi sebagai medium untuk menguji sejauhmana amalan sarjana berkembang dalam minda. Kadang-kadang Exam itu penting sebagai satu instrument untuk mengukur kefahaman terhadap applied knowledge dan practice observation terutamanya isu-isu kritikal dan skeptical tetapi ada kalanya ia tidak penting kerana ujian atau exam tidak mampu mengukur keseluruhan prestasi kognitif.  Pun begitu saya menganggap ini sebagai satu cabaran dalam memenuhi kehendak pengajian. kelmarin paper paling mencabar yang berkaitan dengan system aplikasi database KPM mengupas ciri-ciri yang terdapat dalam database-database yang baru diperkenalkan. Tragis! bukan berada dalam group pembangun dan pengguna tetapi terpaksa mencongak analisis fundamental secara kritis. Aduss… apa lagi yang akan keluar ni…. :-(((((((((

Saya tinggalkan blog ini buat sementara waktu… ada masa boleh menulis lagi..

Posted in Belum dikategorikan, Pengajaran dan Pembelajaran | 1 Comment »

Menghadapi Peperiksaan MUET Dengan Mudah

Posted by ilmu on 27th November 2012

Memperbaiki penguasaan bahasa Inggeris memang mencabar dan sesetengah orang mengatakan susah.

Kalau benar susah, mengapa kita lakukan dengan cara yang lebih susah…

Hari ini mungkin ada yang akan mengambil Exam MUET…

Jadi saya berikan link di sini… Semoga bermanafaat.

Klik di sini http://www.klikjer.com/members/idevaffiliate.php?id=6091 Selamat berjaya

Saya sebenarnya tidak perasan bahawa dalam program affiliate yang baru saya jumpa ini mengandungi beberapa buku yang dipromosikan dan saya berasa puashati kerana pertama kali melanggan buku ini. Saya nak kongsi dengan pembaca peluang ini tapi abaikan program affiliate jika dirasakan bahawa ia tidak perlu. Semoga bermanafaat..

Posted in Pembelajaran Akses Kendiri, Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran | 1 Comment »

Program Guru Penutur Jati Tingkat Penguasaan Bahasa Inggeris Di Sekolah

Posted by ilmu on 22nd November 2012

Program Penutur Jati merupakan salah satu usaha kerajaan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Bahagian Pembangunan Dasar Kurikulum. Ia telah diperkenalkan di bawah dasar Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) dalam usaha untuk mempertingkatkan tahap penguasaan bahasa Inggeris di kalangan guru sekolah.

Strategi yang dicadangkan adalah dengan pengambilan pakar bahasa Inggeris (mentor) dari luar negara untuk bekerjasama dengan pakar negara ini bagi tujuan mempertingkatkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan guru mata pelajaran tersebut. Matlamat utama program adalah untuk meningkatkan kapasiti tenaga pengajar dalam pedagogi dan pengetahuan bahasa Inggeris yang seterusnya dapat membantu menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolah lebih menarik.

Program ini disasarkan kepada guru bahasa Inggeris Tahap Satu (Tahun 1, 2 dan 3) di 1,800 buah sekolah rendah di seluruh negara. Seramai 360 penutur jati dibahagikan kepada beberapa kawasan di seluruh negara. Seorang penutur jati dipertanggungjawabkan untuk menjaga lima buah sekolah yang berada di sesuatu kawasan tersebut. Tiga vendor telah mengendalikan program ini selama tiga tahun iaitu SMR HR Group bagi kawasan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya; Brighton Education Group (Kelantan, Terengganu, Pahang, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan) dan British Council Malaysia (Sabah, Sarawak dan Labuan).

Selain meningkatkan tahap penguasaan bahasa Inggeris di kalangan guru, program ini diadakan bagi membantu kementerian meningkatkan tahap kebolehan berbahasa Inggeris di kalangan murid-murid sekolah luar bandar. Kepentingan program ini adalah untuk memberi pendedahan kepada murid-murid di kawasan luar Bandar. Selain membantu meningkatkan kemahiran dalam penggunaan bahasa Inggeris, program ini juga secara tidak langsung membolehkan murid-murid luar bandar berkomunikasi secara langsung dengan guru bahasa Inggeris dari luar negara dan seterusnya meningkatkan keyakinan diri mereka.

Pelbagai pendekatan menarik diwujudkan melalui program ini yang bermatlamat untuk meningkatkan lagi keseronokan murid-murid untuk belajar bahasa Inggeris termasuklah aktiviti latihan, aktiviti bercerita dengan muzik dan juga aktiviti pembelajaran di luar bilik darjah. Proses pengajaran dalam pelbagai bentuk kaedah dan situasi berbekalkan pengalaman dan cara-cara pengajaran baru ini lebih kreatif dan mampu menambah minat murid-murid untuk meminati subjek bahasa Inggeris.

Rujukan : www.moe.gov.my , www.utusan.com.my , http://ppdkinta.edu.my , http://btpnsel.edu.my

Posted in Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran | No Comments »

APAKAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERKESAN

Posted by ilmu on 27th Jun 2011

 1.1 Pendahuluan 

Dari segi bahasa, menurut kamus terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (1993) Perkataan Pengajaran dan Pembelajaran adalah berasal dari satu kata dasar yang sama iaitu ajar yang bermaksud petunjuk yang diberikan kepada orang lain. Pengajaran bermaksud segala yang berkaitan dengan mengajar atau mengajarkan ( seperti caranya, sistemnya dan lain-lain). 

Pembelajaran pula ialah suatu gerakbalas kepada rangsangan-rangsangan yang membawa kepada satu perubahan. Menurut Shea (1994) dalam Juhazren Junaidi et al. (2005) pembelajaran ialah satu proses mental atau fizikal yang membawa  kepada perubahan tingkah laku. Eh Ah Meng (1993) pula mengatakan bahawa pembelajaran adalah satu proses memperoleh pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai yang baru.

 Apa pula yang dimaksudkan dengan pengajaran berkesan?

 Banyak pendapat para sarjana tentang maksud pengajaran berkesan. Menurut Tuner, R. (2001) Pengajaran berkesan itu ialah pengajaran pakar dan cemerlang. Terdapat penggunaan istilah lain seperti mengajar dengan baik (Brown et al., 1993), mengajar dengan kreatif (Woods et al., (1996) dan Pengajaran Berkualiti (Stones, 1992). 

1.2 Latar Belakang dan Kajian Literatur

Proses pengajaran dan pembelajaran berkesan mempunyai penafsiran yang agak berbeza jika dibandingkan senario pendidikan  abad ke-21 dan sebelumnya. Ini kerana faktor perubahan teknologi serta keperluan dalam pembangunan modal insan. Pada Tahun-tahun 1960 hingga 1990, pengajaran dan pembelajaran berkesan dinilai berdasarkan kepada gaya pengajaran dan pembelajaran formal dan tidak formal, didaktif atau penerokaan, tradisional atau progresif. Hanya bermula pada tahun 1991 hingga 2000, pengajaran dan pembelajaran berkesan dinilai melalui 5 dimensi iaitu pengetahuan kurikulum, kemahiran pedagogi, refleksi, empati dan kecekapan mengurus (OECD, 1994). Pada tahun 1997 terdapat penambahbaikan terhadap ciri-ciri pengajaran dan pembelajaran berkesan iaitu seperti yang dicadangkan oleh Anderson (1991) dalam Expert Teaching (Turner, R. 2001) iaitu peranan guru dalam menentukan halatuju kelas, mewujudkan kelas berasaskan fungsi dan memperbaiki serta mengekalkan momentum pelajar. Selepas Tahun 2000 iaitu memasuki era ke – 21, pengajaran dan pembelajaran berkesan turut dipengaruhi oleh penggunaan peralatan bantuan mengajar ICT yang melibatkan penggunaan komputer dan komponen lainnya. 

Pengajaran dan pembelajaran berkesan agak berbeza dari segi konteks berdasarkan tahap pelajar yang boleh diklasifikasikan kepada tiga iaitu, peringkat rendah, menengah dan tinggi.

Terdapat kajian sarjana yang melihat gaya pengajaran dan pembelajaran berkesan di sekolah rendah dan menengah sebagaimana yang dilakukan oleh University Of Hertfordshire, London (2001) lihat Turner. R (2001) dan Shahril (2005). Terdapat juga kajian mengenai pengajaran dan pembelajaran berkesan bagi pelajar di peringkat kolej dan universiti seperti Allan et al., (2009), Kanika (2009), dan Juhazren et al., (2007) Saya dapati strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran berkesan agak berbeza jika dilihat dari tiga kumpulan pelajar ini.

Walau bagaimana pun dalam penulisan ini saya ingin fokuskan kepada penggunaan bahan bantu mengajar pelbagai media ke arah meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.    

1.3 Apakah bahan bantu belajar pelbagai media dan kesannya terhadap proses pengajaran dan pembelajaran ? 

Proses pengajaran dan pembelajaran merupakan elemen penting dalam memastikan para pelajar dapat mengikuti isi kandungan subjek yang disampaikan ( Muhd. Fauzi et al., 2008).

Guru memerlukan kemahiran asas supaya dapat menjalankan satu proses pengajaran yang baik seterusnya membawa kepada proses pembelajaran murid-murid. Proses pengajaran melibatkan tugasan dan aktiviti yang diusahakan bersama oleh guru atau pensyarah dan muridnya. Pengajaran  dirancangkan oleh guru secara sistematik dan teliti untuk melaksanakannya dengan kaedah dan teknik mengajar yang sesuai, membimbing, menggalak dan memotivasikan murid supaya mengambil inisiatif untuk belajar, demi memperolehi ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran yang diperlukan. Ini ditambah lagi dengan adanya bahan media yang sesuai bagi mendekatkan pelajar kepada konsep yang disampaikan oleh guru.             

Penggunaan media melalui teknologi maklumat dapat membantu keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.  Pendidikan masa kini berkembang seiring dengan kepesatan sains dan teknologi.  Kelahiran bidang teknologi maklumat (ICT) melalui sistem pengkomputeran sebagai wadah baru era globalisasi telah mempertingkatkan lagi usaha penyebaran ilmu kepada generasi baru dan masyarakat umum di seantero dunia. Melalui kepesatan dan perkembangan bidang pengkomputeran, aliran akademik semasa juga turut melebarkan lagi gerbang ilmiahnya menerusi capaian kepantasan kuasa teknologi ini . Khususnya dalam bidang pendidikan, penggunaan media dalam proses pengajaran sememangnya memberi implikasi baru yang lebih efektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran sekaligus menyumbang kepada kelancaran dan kedinamikan dalam lapangan pendidikan.

Ledakan multimedia dalam dunia pendidikan tidak dinafikan merupakan sebahagian daripada faktor yang turut menyumbang ke arah kemajuan dan prestasi di kalangan guru dan pelajar.  Tidak ketinggalan,  kemudahan peralatan multimedia terkini dan jaringan internet yang telah dibekalkan kepada pihak sekolah bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan berkesan.  Guru mempersembahkan isi kandungan pelajaran dengan menggunakan power point. Guru juga boleh menggunakan teknik video dan audio semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan, bergantung kepada kesesuaian tajuk yang diajar.  Sebagai contoh, apabila guru mengajar tajuk Tarian di Malaysia, maka saya akan mencari video-video pendek di internet melalui youtube.com dan memuatturunkannya dengan menggunakan perisian Internet Download Manager (IDM)  bagi membantu kefahaman pelajar terhadap isi kandungan pelajaran.  Untuk menjadikan pengajaran guru lebih berkesan maka guru telah masukkan nota-nota penting ke dalam blog (albesuty.blogspot.com) sebagai bahan rujukan pelajar. .

Charles B.Klasek (1972), menyatakan bahawa pengajaran guru boleh dianggap teratur sekiranya mereka dapat menggabungkan pengajarannya dengan bahan bantu mengajar. Pengajaran guru akan menjadi lebih berkesan dan berjaya meruntun fikiran pelajar terhadap pelajaran mereka.  Pendapat ini disokong pula oleh satu kajian ilmiah yang mengatakan bahawa pelajar belajar melalui penglihatan sebanyak 70% dan melalui pendengaran sebanyak 30% sahaja.  Jadi saya mengambil pendekatan untuk menggabungkan di antara kedua-dua faktor ini.  Melalui pemerhatian, guru dapati minat pelajar semakin bertambah  apabila guru mengaplikasikan pendekatan ini semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

Kebanyakkan penyelidikan yang telah dilaksanakan untuk mengkaji penggunaan media mendapati teknologi yang digunakan (papan tulis elektronik) telah berjaya mengatasi masalah yang berkait dengan pemisahan di antara guru dengan pelajar. Beberapa kajian juga telah melaporkan paras dan jenis interaksi yang berlaku di antara pensyarah dan sistem media elektronik yang digunakan (Rio, 1999)

 1.4 Perbincangan 

Saya sangat bersetuju terhadap kajian awal yang telah dijalankan oleh Sabrina (1998) melaporkan bahawa sistem media elektronik dengan komponen grafiknya mampu memandu pelajar kepada bahan pembelajaran di samping mempertingkatkan penglibatan pelajar dan tahap kefahaman mereka.  Juga terdapat kajian yang lain menunjukkan penilaian yang positif terhadap sistem media sebagai satu proses penyampaian bahan pembelajaran. Selain dari itu kajian juga telah dijalankan terhadap kelebihan penggunaan  TV atau video, sumber web secara sistematik seperti oleh Esther (1999).

Mereka berpendapat penggunaan media yang berulang dan dilihat berkali-kali dapat mempertingkatkan daya ingatan dan kemahiran pelajar.  TV/Video dikatakan dapat digunakan untuk tujuan pengayaan dan pemulihan.  Malah TV/video yang direkabentuk secara khusus dan sistematik boleh menyatukan semua peringkat perkembangan pengajaran dan pembelajaran ke dalam persembahannya. 

Penggunaan unsur gerak bunyi, warna dan cahaya pada video secara langsung dapat menarik minat perhatian pelajar.  Unsur ini penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ia dapat mempertingkatkan kefahaman dan menghindar salah anggapan dan pentafsiran.  Menurut Alessi et al. (1991)  televisyen dan video perlu dilihat sebagai media yang dinamik yang dapat meransang tindakbalas luaran atau dalaman yang kadang-kadang mempengaruhi psikologi seseorang.  Sebagai media pengajaran yang menghampiri konkrit video yang digunakan secara sistematik dapat merangsang daya imaginasi dan perbincangan.  Ia dapat menjamin proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar di samping meningkatkan kefahaman dan menghindar salah tanggapan dan pentafsiran 

Manusia dikatakan makhluk yang ‘visually oriented’ dan mereka banyak belajar melalui penglihatan.  Walaupun mereka mendengar dan membaca, apa yang didengar dan dibaca biasanya akan divisualkan dalam pemikiran mereka untuk mendapatkan konsep atau makna yang lebih jelas.  Ini selaras dengan kata-kata yang pernah dimadahkan oleh Kung Fu Tze, seorang pujangga dan ahli falsafah cina;

‘…kalau saya dengar, saya lupa; kalau saya lihat saya ingat; dan kalau saya buat saya tahu…’

Kajian ini juga telah menunjukkan betapa pentingnya peranan guru dalam memastikan keberkesanan media dalam pengajaran.  Misalnya jika guru menayangkan filem serta mengaitkan dengan objektif-objektif pembelajaran, maka maklumat yang terima oleh pelajar akan bertambah.  Misalnya, Ausuble (1968) mengemukakan konsep maklumat awal sebagai bantuan untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. 

Contoh maklumat awal ini ialah satu tinjauan, pengenalan kepada ringkasan penting kepada isi pelajaran, satu pernyataan tentang prinsip-prinsip yang terkandung dalam maklumat yang akan disampaikannya.  Molstad (1974) berpendapat media jika digunakan bersama pengajaran ala tradisional akan meningkatkan proses pengajaran.  Menurut Heinich et al.(1981) pengajaran akan menjadi lebih berkesan jika penggunaan media dirancang secara sistematik.” 

Walaupun terdapat kajian-kajian tentang amalan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan seperti yang diutarakan oleh para sarjana, guru-guru juga banyak mengaplikasikan banyak teori pembelajaran yang dikemukakan seperti Teori Pelaziman Pavlov, Thorndike dan Skinner yang menjadi panduan untuk merangsang pengajaran dan pembelajaran. Teori ini menjelaskan pembelajaran berkesan berlalu melalui rangsangan gerakbalas yang terbentuk dari proses pelaziman (Hamzah, 1990). Guru-guru perlu membiasakan murid dengan suasana pembelajaran yang menarik bagi meningkatkan penglibatan mereka. Guru perlu mempunyai kemahiran untuk merangsang motivasi dan minat pelajar untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran samada di dalam bilik darjah mahupun di luar bilik darjah. Kejayaan seseorang guru untuk mengekalkan tahap motivasi pelajar untuk belajar akan menyumbang kepada  kejayaan murid itu pada masa akan datang. Jika suasana pengajaran guru tidak menarik, proses pembelajaran murid akan terjejas. Murid-murid akan malas dan tidak mengikuti pengajaran guru dengan baik. Oleh itu, tugas guru amat penting dan mencabar untuk mempastikan suasana pengajaran serta pembelajaran yang berkesan pada setiap masa.

Posted in Bengkel P&P, Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran | 3 Comments »